ROSENBERG MANAGEMENT APS TILBYDER FORRETNINGSUDVIKLING, STRATEGIUDVIKLING OG IMPLEMENTERING

VI BRINGER FORRETNINGSUDVIKLING EFFEKTIVT PÅ VIRKSOMHEDENS AGENDA, OG SIKRE IMPLEMENTERING AF TILTAG DER FORBEDRE VIRKSOMHEDENS BUNDLINJE OG ØGER VIRKSOMHEDENS VÆRDI.

Øg din virksomheds resultater og værdi, kom forretningsudvikling på agendaen.

Udviklingsindsatsen skal lægges, hvor den giver maksimalt udbytte. Og så kræver det en struktureret tilgang.

Min tilgang tager udgangspunkt i:

 • Et samlet overblik over alle forretningsudviklingsaktiviteter
 • Gennemarbejdede beslutningsgrundlag for de aktiviteter der igangsættes
 • Plan for hurtig og effektiv implementering
 • Systematisk opfølgning

 

Tretrins forløb med løbende effekt

 

Mange har ikke en proces til håndtering af forretningsudvikling i virksomheden.

Det giver ofte usikre indsatser, for høje omkostninger, for lang implementering og derfor for lavt udbytte.

Jeg benytter en tretrins proces, der gradvis forankrer en god metode omkring forretningsudvikling, og leverer resultater løbende.

 

LÆS MERE OM DEN TRETRINS PROCES

 

Projekt eller bestyrelse

 

Et samarbejde med Rosenberg Management kan tage forskellige former.

 • Det kan være interim ledelse, hvor jeg varetager en ledelsesrolle i virksomheden over en periode,
 • projektledelse af et eller en gruppe projekter og opgaver
 • eller fra sidelinjen som bestyrelse eller advisory board.

Rosenberg Management Aps, Sandvejen 36, 3050 Humlebæk, CVR 33765800, tlf. +45 22 901 903, Mail: rr[at]rosenbergmanagement.dk

 • Fylder driften af virksomheden så meget at der ikke er ressourcer til udvikling
 • Skræmmer tidligere resultater?
 • Hvis salgsværdien kan maksimeres, hvorfor så ikke starte nu?
 • Ser banken hellere engagementet nedbragt end øget?
 • Eller er der behov for nye øjne, nye kompetencer og en dedikeret ressource til at få gennemført de rigtige tiltag?